Головна » Архів матеріалів

Шановні колеги!

Повідомляємо, що до 14 листопада 2016 року здійснюється прийом статей до №2(2) 2016 наукового журналу «Науковий вісник: цивільний захист та пожежна безпека».

Вимоги до статей наведено  у розділі «Авторам».

З питань щодо підготовки статей звертатись до:

ученого секретаря інституту Огурцова С.Ю.

u_secretar@ukr.net

 

Дата: 31 Жовтня 2016 | Переглядів: 223 | Додав: Admin

Повідомляємо, що надруковано перший номер наукового журналу: "Науковий вісник: цивільний захист та пожежна безпека ". 

Дякуємо членам редакційної колегії та авторам за роботу.

Із матеріалами, що увійшли до складу збірника, ви можете ознайомитись у розділі "Статті"

Дата: 03 Жовтня 2016 | Переглядів: 501 | Додав: Admin

 

Шановні колеги!

В розділі "Конференції" з'явилась інформація про наукові конференції до участі у яких запрошуються науковці в галузі пожежної безпеки та цивільного захисту. 

Для співробітників УкрНДІЦЗ прохання здійснювати надсилання матеріалів скоординовано, через ученого секретаря інституту.

Дата: 04 Липня 2016 | Переглядів: 229 | Додав: Admin

Шановні колеги!

Повідомляємо, що до 14 червня 2016 року здійснюється прийом статей до №1(1) 2016 наукового журналу «Науковий вісник: цивільний захист та пожежна безпека».

Відповідно до наказу МОН України № 515 від 16.05.2016 р. журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук за спеціальностями 21.06.02 «Пожежна безпека» та 21.02.03 «Цивільний захист».

Вимоги до статей наведено  у розділі «Авторам».

З питань щодо підготовки статей звертатись до:

ученого секретаря інституту Огурцова С.Ю.

тел.(044)2803312

u_secretar@ukr.net

начальника науково-організаційного відділу Запольського Л.Л.

(044)2802057

vptaknd@ukr.net

 

Редакційна колегія

 

Дата: 19 Травня 2016 | Переглядів: 221 | Додав: Admin

J. Sabol, Assoc. Prof., DSc and B. Šesták, Prof., DSc

IMPACT OF TERRORIST CBRN ATTACKS ON THE NATIONAL CRITICAL INFRASTRUCTURE

The use of CBRN substances, agents or material, or weapons which make use of these components, is associated not only with affected persons and the contaminated environment but also with the disruption of some chains and systems of vitally important critical infrastructure. The paper discusses some specific aspects related to possible impacts of CBRN terrorist attacks with special emphasis on the consequences of a radiological dispersive device based on deliberate contamination using high-activity radioactive substances. Further, preventive measures against radiological attacks as well as the response to such acts aimed at the minimization of their impact on health of people and disruption of normal functions of national infrastructure are also outlined. In addition, some initiatives of the EU in fighting international CBRN terrorism are briefly discussed.

 

Ключові слова:

CBRN, radiological terrorism, critical infrastructure, EU, risk mitigation

Дж. Сабол, Доц. Проф., Доктор наук, Б. Шестак, Проф., Доктор наук.

 

ВПЛИВ ТЕРОРИСТИЧНИХ РХБ АТАК НА НАЦІОНАЛЬНУ КРИТИЧНУ ІНФРАСТРУКТУРУ

 

Використання РХБ речовин або матеріалів, або зброї з використанням цих компонентів, пов'язано не тільки з зацікавленими сторонами та забрудненням навколишнього середовища, а також з порушенням деяких ланцюгів і систем життєво важливої критичної інфраструктури. У роботі розглянуті деякі конкретні аспекти, пов'язані з можливими наслідками РХБ терактів з особливим акцентом на наслідки радіологічного дисперсійного пристрою на основі навмисного зараження з використанням високорадіоактивних речовин. Крім того, в роботі викладено профілактичні заходи проти радіологічних атак, а також відповідь на такі дії, спрямовані на мінімізацію їх впливу на здоров'я людей і порушення нормальних функцій національної інфраструктури. Також, коротко обговорюються деякі ініціативи ЄС у боротьбі з міжнародним РХБ-тероризмом.

 

Keywords:

РХБ зброя, радіологічний тероризм, критична інфраструктура, ЄС, зниження ризиків

http://firesafety.at.ua/visnyk/2015_No_1-31/14_Sabol_Sestak.pdf

Дата: 22 Березня 2016 | Переглядів: 247 | Додав: Admin

« 1 2 3 4 »